new year 2010

...ขอต้อนรับเข้าสู่ webblog...fiatya จร้า...

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

My Friends

8 ความคิดเห็น:

 1. แหล่มเล้ยยย....

  ตอบลบ
 2. โหลดรายชื่อ เพื่อนๆใน blog ของผมนะครับ
  สร้างลิ้งค์เพื่อน ทุกคน
  ......ในช่องดาวน์โหลด........
  เพิ่มเติมนะครับ
  จิรัชยา jenifer
  http://krujenifer.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 4. ขายกาแฟไรมั้งจ๊ะ

  ตอบลบ
 5. สายลมพัดไปแล้วไม่หวนมา
  เหมือนกับชีวิตคน ตายไปแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมา
  แต่โลกสำหรับคนที่อยู่นั้นมันเป็นโลกแห่งความจริง
  อย่ายึดติดกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน
  และอย่าปิดกั้นกับสิ่งที่เรียกว่ารักแท้
  จงยึดมั่น และเก็ยสิ่งที่ดีๆไว้กับรักแท้
  มีพบก็ต้องมีจากเป็นธรรมดา

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ

powerpoint

qq

555+

โครงการสอนวิชาภาษาและเทคโนโลยีฯ

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้
2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา


เนื้อหา
........หน่วยที่ 1

........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู


........หน่วยที่ 2

........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

........หน่วยที่ 3

........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น


........หน่วยที่ 4

........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

........หน่วยที่ 5

........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล